Ondanks het gegeven dat de corona-grafieken nog steeds in dalende lijn gaan en er een sprankeltje hoop is dat er enige ruimte naar culturele vrijheid komt, kiezen we er toch voor om onze traditionele Nieuwjaarsreceptie, verbonden aan een Algemene Ledenvergadering, uit te stellen. Het lijkt ons in de gegeven omstandigheden niet aangewezen om met een groter aantal mensen het glas te heffen.
Ook de tweede bijeenkomst van 18 januari zetten we (voorlopig) on hold.