Op 01/12/2020 werd de vzw Fotoclub Lokeren (FCL) opgeheven, hieruit is DigiFoto-Lokeren (dfl) onstaan als een feitelijke verening.

Ons doel is de fotokunst te bestendigen als een volwaardige kunstuiting binnen de kunstensector in het algemeen.
We stimuleren en begeleiden de aangesloten fotografen in hun zoektocht naar voor hen, het ultieme beeld.

  • Tijdens de vergaderingen wordt er ondersteuning gegeven onder de vorm van praktische tips en tricks.
  • We voorzien praktische oefeningen (bv. studio fotografie) en foto uitstappen.
  • We bespreken stijlen en stromingen door het bekijken van documentaires, fotoboeken, het bezoeken van musea en andere fototentoonstellingen.
  • We nodigen regelmatig een gastspreker uit die zijn/haar werk of techniek komt bespreken.
  • Wij bieden de leden een platform aan door het organiseren van tentoonstellingen. Deze kunnen in club verband of op individuele basis georganiseerd worden.
  • Zowel beginnende als gevorderde fotografen zijn welkom. De nadruk ligt op de creatieve ontplooiing van het individu.

DigiFoto-Lokeren engageert zich om een positieve bijdrage te leveren aan het socio-culturele leven van de stad Lokeren. Diverse stadsdiensten doen beroep op onze knowhow voor het aanleveren van foto’s en ander promotiemateriaal.

DigiFoto-Lokeren is lid van “BREEDBEELD

Wij vergaderen de 1ste en 3de dinsdag van de maand om 20u in het Cultureel Centrum, lokaal F, Torenstraat 1 – 9160 Lokeren (uitgezonderd juli en augustus).

Alle inlichtingen via ons contact formulier.